Forebyggende pleie er best

Det er ikke så lenge siden nordmenn bare gikk til tannlegen når man hadde tannverk, dvs hvis man hadde råd til det. Om man f.eks brekker et ben eller brenner seg, kjenner man jo direkte via smerteimpulser at det er noe som ikke stemmer. Munnen kan også reagere på samme måte ved skade, dvs med verking. Men de fleste sykdommer som kan ramme munnhulen, kommer smygende. Symptomer f.eks. i form av smerte, merkes ofte først i sluttfasen og da er det vanskeligere å behandle skaden.

At vi i Norge i dag har bedre tenner enn før, er mye takket være at vi regelmessig går til tannlege/tannpleier og undersøker oss. Da kan evnt. skade eller risiko for skade oppdages på et meget tidlig stadium og man kan raskt kunne gjøre noe med dette. Muligheten for å beholden tennene, blir da mye større.

Helhetsyn er viktig

En undersøkelse inneholder flere momenter. Helheten er viktig. Derfor vil vi vite om du tar noen medisiner, og om du er under annen legebehandling. Med en sonde undersø- ker vi forsiktig tennene dine og kan da oppdage eventuelle ujevnheter og hull.

Røntgen hjelper oss å se mellom tennene.

Her vises et lite hull som er mørk sone.

Når det oppdages så tidlig trenger man vanligvis ikke å foreta noe inngrep.

Med ekstra flourtilførsel og endrende vaner kan hulet tilhele.

 

 

Her er et større hull som straks må repareres for å redde pulpa.

Om pasienten hadde ventet noen måneder til, ville risikoen for infeksjon i pulpa vært stor.

Tannen må da rotbehandles for å bli infeksjonsfri.

 

Infeksjoner gjør ikke alltid vondt

Tannkjøttet og benet rundt tennene ser vi også nøye på. Tannløsning er en sykdom som er vanlig, men utvikler seg ofte meget langsomt og er i begynnelsen relativt symptomfri. Nå for tiden kan vi imidlertid tidlig oppdage tegn på sykdom slik at vi sammen, i god tid, kan fore- bygge og behandle sykdommen.

Tannen og tannfestet er en kompli- sert konstruksjon som holder lenge.

Visse sykdommer kan dessverre komme smygende uten at pasienten merker noe før det er for sent å behandle skaden.

Vi oppdager imidlertid mange skader før det har gått for langt.

 

Tannløsning (periodontitt) er et eksempel på en snikende sykdom som det går an å behandle med god prognose om man oppdager den i tide.

En grundig undersøkelse er selve grunnlaget for forebyggende tannpleie.

Derfor måler og journalfører vi  alltid lommene rundt tennene.

Vi kontrollerer også slimhinnene i munnen.

Ikke bare karies og tannløsning

Forskning har vist at infeksjoner i munne, f.eks periodonitt (tannløsning) kan ha sammenheng med andre folkesykdommer som hjerteinfarkt og slag. Man har også registrert at kvinner med periodontitt oftere får for tidlig fødte barn og barn med lavere fødselvekt. Vi vet ikke hvor sterk denne sammenhengen er, men det er alltid viktig å oppdage og behandle eventuelle infeksjoner i tide.

 Infeksjoner kan ramme tennene.

Mange ganger er tannen helt symptomfri i begynnelsen.

Jo tidligere vi kan behandle den, desto bedre blir prognosen.

At pulpa, som her, dør er ikke så uvanlig. Bakteriene kommer ikke til å forsvinne av seg selv.

Muskler og kjeveledd kontrolleres også, særlig hvis pasienten har en tendens til å gnisse eller presse tenner, noe som er meget vanlig.

At munnen angripes av kreft er derimot svært uvanlig, men

vi ser også etter slike tegn. Slimhinnen i munnen avspeiler ofte allmenntilstanden til hele kroppen. Derfor anbefaler vi i blant, hvis vi skulle se noe mistenkelig, at pasienten opp-søker sin fastlege eller spesialist for nærmere undersøkelser bare for å være på den sikre siden.

Moderne tannbehandling innebærer at vi sammen skal forebygge sykdom. Skulle det bli nødvendig med behandling, skal denne settes inn i tide.

En gang i året når risikoen for sykdom er liten

Hvor ofte vi anbefaler en undersøkelse avhenger av hvordan vi bedømmer risikoen for ulike sykdommer hos pasienten. Vanligvis rekker det med en gang i året, men av og til kan det være behov for flere besøk. Regelmessige undersøkelser er en forutsetning for å kunne oppnå vår fremste målsetting, nemlig at våre pasienter skal kunne beholde sine egne tenner hele livet.