Vi er Bodøs første sertifiserte tannlegekontor for Orthoapnea medisinsk godkjent snorkeskinne.

http://www.orthoapnea.com/

Hvem kan dra nytte av en snorkeskinne?

  • Vanlige snorkere.
  • Mennesker med UARS (upper airway respiratory syndrom).
  • Mild til moderat form av obstruktiv søvnapné.
  • Pasienter som ikke kan bruke pustemaske (CPAP).
  • AHI (Apné- Hypopné index) <25, BMI (Body- Mass Index) <30.
  • Obstruktiv søvnapné med AHI> 25 der det har mislykkes med å bruke en CPAP.

 

Hva er snorking?

Snorking er lyder fra den bløte ganen, drøvelen, tungen og andre deler av de øvreluftveiene som kan vibrere. Snorking er hyppigst hos menn,
spesielt middelaldrende, eldre og overvektige.

Mer enn 50 prosent av voksne mennesker snorker. Mens mange menn begynner å snorke i ungdommen, begynner langt de fleste av snorkende kvinner å få dette problemet i overgangsalderen.Dette kan være til sjenanse for ektefelle og familie som ofte holdes våken av støyen.

Løsningen har i mange tilfeller vært ørepropper eller å sove på hvert sitt rom.

Hva er obstruktiv søvnapné syndrom (OSAS)?

Apne kommer fra gresk og betyr “ingen luft”, obstruktiv betyr hindring. i praksis betyr dette at de øvre luftveiene, spesielt de bløteste strukturene i svelget har en tilbøyelighet til å klappe sammen og derved stenge av for luftstrømmen til lungene når vi trekker pusten under søvn.Oksygeninnholdet i blodet synker, pulsen stiger og kroppen settes i alarmberedskap. Dette medfører økt muskelaktivitet for å få sugd nok luft ned i lungene, gir hyppige oppvåkningersamt fysisk og psykisk tretthet.

Tretthet er sammen med snorking og pustestopp kardinalsymptomene på OSAS. Omkring 3 prosent av voksne mennesker har OSAS, og der er nesten 20 ganger så hyppige trafikkulykker blandt snorkere sammenlignet med andre.

Hvorfor snorker man?

Når musklene i svelget slapper av under søvn, har strukturene i svelget (gane, drøvel, tunge etc. ) en tendens til å bli trukket innover mot luftveisåpningen av suget som lungene lager når luften trekkes ned under innpusting.

Økt tretthet, alkoholinntak og visse typer avslappende medikamenter (sovetabletter, noen typer allergi-medisiner (antihistaminer) og nervetabletter) forsterker denne tendensen og bør om mulig unngås.

Spesielt hos barn er store mandler og polypper årsak til pusteproblem under søvn, noe som igjen er medvirkende til at fjerning av disse strukturene er den hyppigste operasjon som utføres på barn.

Overbitt eller liten underkjeve kan medføre at tungen lettere faller bakover i svelget og tetter til under søvn, spesielt hvis man sover på ryggen. Tett nese vanskeliggjør også innpusting, og medfører økt undertrykk og sammenklappingstendens. Dette kan f.eks. ses ved skjev neseskillevegg, forkjølelse og polypper.

Hos overvektige vil økt mengde fettvev føre til at de øvre luftveiene blir trangere.

Hva er symptomene på OSAS?

Det familie og venner opplever som mest plagsomt er kraftig snorking som ofte har utviklet seg og blitt voldsommere gjennom mange år. Ofte medfører det at ektefellene velger å sove på hvert sitt rom.

Mest skremmende er imidlertid pustestoppene, som hos enkelte kan vare opp til et minutt og kan opptre mange ganger i timen. OSAS-pasienter betegnes som følge av dette ofte som rastløse, svettende og urolig under søvnOm morgenen føler man seg lite uthvilt, er trett og uopplagt hele dagen. Enkelte sovner på møter, på kino, under måltider og bilkjøring. Andre tror gjerne at man er doven eller deprimert.

Mange av pasientene er plaget med hodepine og munntørrhet, særlig om morgenen.

Ønsker du konsultasjon om snorkeskinne?

Ta kontakt ved å ringe 755 20 011 eller send kontaktskjema.